LÀNG HI VỌNG NGÀY YÊU THƯƠNG

Trên con đường cuộc sống, chúng ta gặp gỡ vô số những thử thách và khó khăn. Nhưng giữa những thăng trầm ấy, luôn tồn tại một điều đặc biệt, một giá trị cao cả không thể đo bằng tiền bạc – đó chính là công việc thiện nguyện. Công việc thiện nguyện không phải chỉ là một nhiệm vụ tạm thời, mà là một trạng thái tâm hồn, một triết lý sống của Giada Market. Cùng nhìn lại những hình ảnh suất ăn nhỏ bé của Giada cho các em làng Hy Vọng Đà Nẵng bạn nhé
🥰🥰🥰🥰
Có thể là hình ảnh về 1 người
Có thể là hình ảnh về bàn
Có thể là hình ảnh về 9 người và văn bản
Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang học, đồ chơi trẻ em, bàn cờ và bàn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *